Stěrače pásů

Stírací technika pro dopravní pásy zajišťuje odstranění nálepů a nečistot přepravovaného materiálu z pásu bez rizika jeho poškození, nezávisle na tom, zda je pás lepený, vulkanizovaný či mechanicky spojený. Stěrače jsou instalovány přímo u shozu na shazovacím bubnu, tím zajistíme čistotu pod dopravníkem a zamezíme znečištění transportních válečků, což prodlouží jejich životnost.

 typy stěračů

  • Čelní stěrače - umisťují se na čela hnacího válce cca 15-20° pod osu dopravníku
  • Spodní stěrače - osazují se na spodní větev dopravníku cca 100 mm za osu vynášecího válce
  • Kartáčové stěrače - tyto kartáče se používají zejména na profilové pásy
  • Vnitřní stěrače - umisťují se na vnitřní stranu spodní větve dopravního pásu tak, aby byly co nejblíže vratnému válci

Facebook Polymax servis